Actele normative care reglementeaza functionarea societatii: