Realizarea unei centrale hidroelectrice de mare putere cu acumulare prin pompaj constituie o veche preocupare a specialiştilor din cadrul SEN, toate studiile, evaluarile si misiunile de consultanta necesare in acest scop fiind finantate in principal de HIDROELECTRICA S.A. si constand in, dar fara a se limita la, urmatoarele:

   • tarnita12-webPrimele analize în acest sens au fost făcute în perioada 1975-1985, când ISPH s-a implicat în elaborarea studiilor de amplasament şi studiilor de schemă pentru realizarea unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj în România. În urma cercetărilor, 17 locaţii favorabile construcţiei au fost reţinute.
   • În perioada 1985-1988, pe baza considerentelor tehnico-economice, s-au concretizat opțiunile spre bazinul Someşului Cald, unde lacul de acumulare Tarnița putea îndeplini rolul de rezervor inferior, locaţia fiind considerată drept cea mai favorabilă din punct de vedere geologic şi hidrologic.
   • Între 1988 și 1994 au fost solicitate și analizate cererile de ofertă pentru echipamentul energetic principal al CHEAP Tarnița-Lăpuşteşti primite de la competitori de talie internaţională în domeniu precum Ansaldo GIE (Italia), Toshiba (Japonia), Alsthom-Neyrpic (Franța), Hitachi (Japonia), Mitsubishi (Japonia).
   • În 1994, ISPH a elaborat Studiul de Fezabilitate pentru CHEAP Tarnița –Lăpuşteşti.
   • În 1999-2000, institutul de specialitate Electric Power Development Co. (EPDC) Japonia, a realizat, în baza unui grant acordat de guvernul japonez, un nou studiu.
   • În anul 2007, Consultantul IPA/ Verbund/ Poyry a realizat un studiu de fezabilitate în cadrul programului SEEREM al Băncii Mondiale din 2005, finanţat de BIRD. Analiza se bazează pe soluţiile anterioare și schema de amenajare propuse de ISPH și EPDC, cu mici modificări utile realizării obiectivului.
   • În anul 2008, ISPH a actualizat studiul de fezabilitate, conform prevederilor HG 28/2008 (privind conţinutul studiilor de fezabilitate pentru proiecte finanţate din fonduri publice).
   • În martie 2009, Guvernul Romaniei a aprobat un Memorandum privind realizarea obiectivului de investiţii Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj Tarnița-Lăpuşteşti, memorandum care nu mai produce efecte juridice in prezent.
   • În august 2010, a fost angajat un consultant (consorţiu) în vederea pregătirii procesului de atragere a investitorilor, avand ca lider Deloitte Consultanţă S.R.L. Din consorţiu au facut parte si Banca Comercială Română si HydroChina ZhongNan, iar subcontractori au fost Muşat & Asociaţii Sparl, Herbert Smith, Knight Piesold şi Tempo Advertising. In februarie 2014, contractul incheiat cu acest consortiu a ajuns la termen si nu a mai fost prelungit de partile contractante.
   • In perioada martie 2013-iulie 2014, Guvernul Romaniei a aprobat mai multe memorandumuri privind realizarea obiectivului de investiţii Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj Tarnița-Lăpuşteşti, cele mai importante fiind Memorandum-urile din 4 septembrie 2013,16 octombrie 2013 si 31 iulie 2014.
   • In noiembrie 2013 a fost infiintata HIDRO TARNITA S.A., in scopul implementarii Proiectului.
    In cursul anului 2014, ISPH a actualizat Studiul de Fezabilitate pe care il elaborase in anul 2008 in ceea ce priveste obiectivul de investitii CHEAP Tarnita-Lapustesti.
   • În luna august 2014 a fost lansată procedura de selecție investitori în 2 etape (cea de precalificare și oferte neangajante cu fază de negociere, urmată de etapa a doua, cea a ofertelor angajante). Documentul care stă la baza primei etape îl constituie „Documentația de Precalificare”, document elaborat de către Hidro Tarnița împreună cu consultantul juridic. Principiile pe baza cărora a fost elaborată procedura de licitație au fost aprobate prin Memorandum de Guvern, iar Procedura de Selecție a fost aprobată prin ordin al Ministrului Delegat pentru Energie.
   • Până la termenul limită de 30.01.2015, au fost depuse un număr de 5 oferte pentru participarea la procedura de selectie investitori de la urmatoarele consorții:
    – SINOHYDRO (HONG KONG) HOLDING LIMITED  și POWER CHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED;
    – CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED și WU LINGPOWER CORPORATION LIMITED;
    – CHINA HUADIAN ENGINEERING CO. LTD. și GUIZHOU WUJIANG HYDROPOWER DEVELOPMENT CO. LTD.;
    – HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER CO., LTD. și HYDROLANCANG INTERNATIONAL ENERGY CO., LTD.;
    – HANERGY HOLDING GROUP LIMITED și HANERGY HOLDING (EUROPE) COOPERATIEF U.A.
   • Ca urmare a analizei tuturor documentelor depuse de cei 5 Ofertanți în cadrul procedurii de selecție, în data de 10.08.2015 s-a aprobat lista scurtă a investitorilor precalificați, după cum urmează:
    – CHINA HUADIAN ENGINEERING CO. LTD. și GUIZHOU WUJIANG HYDROPOWER DEVELOPMENT CO. LTD.;
    – HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER CO., LTD. și HYDROLANCANG INTERNATIONAL ENERGY CO., LTD.;
    CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED și WU LINGPOWER CORPORATION LIMITED.
   • Până acum, s-au desfășurat două runde de negocieri cu următorii investitori precalificați:
    – CHINA HUADIAN ENGINEERING CO. LTD. și GUIZHOU WUJIANG HYDROPOWER DEVELOPMENT CO. LTD.;
    – HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER CO., LTD. și HYDROLANCANG INTERNATIONAL ENERGY CO., LTD.;
   • La acest moment se află în faza de elaborare Memorandumul pentru Strategia privind implementarea proiectului de realizare a CENTRALEI HIDROELECTRICE CU ACUMULARE PRIN POMPAJ (CHEAP) TARNIȚA – LĂPUȘTEȘTI, CU O PUTERE INSTALATĂ DE 1.000 MW, care prezintă o expunere de motive pentru elaborarea Caietului de Sarcini final.