Anexa la adresa nr.575011/2018 privind datele administratorilor și directorilor întreprinderii publice
DENUMIRE IP: HIDRO TARNITA SA
CUI IP: 32425590
Nr crt Nume, Prenume Functie Modalitate ocupare post
(definitiv/provizoriu)
Perioada contractului de mandat
Inceput mandat Incheiere mandat
1 DAN CÂRLAN Președinte CA 4 luni 3 aprilie 2018 3 august 2018
2 RAMONA MIHAELA PANĂ Membru CA 4 luni 3 aprilie 2018 3 august 2018
3 BOGDAN PÎRVULESCU Membru CA 4 luni 3 aprilie 2018 3 august 2018